"Pansargeneralen- PG" Mannen som värderar sitt "Bascase" högre än sina närmaste. Ingår tillsammans med Bl.a Bygren i Mikael Rickfors kompband i sommar.